Sei in: home > il Tempio > Iten Shinnyo

Iten Shinnyo

Certificato del grado di Nitōkyōshi Jyūshoku, rilasciato dall'Ufficio Shumucho Sōtōshu in data 8 febbraio 2010.

Busta del Certificato di Nitōkyōshi Jyūshoku.

Torna indietro